Polska dostosowuje swoje prawo do dyrektywy w biuro rachunkowe Tarchomin sprawie rachunkowości Unii Europejskiej. W nowelizacji ustawy o biuro rachunkowe Białołęka rachunkowości zawarto między innymi możliwość przenoszenia treści dowodów księgowych w dowolnym momencie , a nie tylko po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego. Ponadto przewidziano również wprowadzenie uproszczonego sprawozdania finansowego dla organizacji pozarządowych odpowiednio do ich specyfiki.