Zgodnie z ustawą o rachunkowości inwentaryzację należy przeprowadzić na biuro rachunkowe białołęka dzień 31 grudnia każdego roku. Jednak wykonanie jej byłoby na ten dzień niemożliwe. Dlatego zgodnie z ustawą termin ten jest uznawany za dotrzymany, jeżeli inwentaryzacja została rozpoczęta nie wcześniej niż trzy miesiące przed upływem roku kalendarzowego i została zakończona do 15 stycznia następnego roku.  Należy ją przeprowadzać sumiennie i starannie, ponieważ jest ona podstawą bilansu i sprawozdania finansowego.