Nowy wzór VAT-27

Tegoroczne zmiany przepisów w biuro rachunkowe białołęka zakresie informacji podsumowujących w obrocie krajowym wprowadzają od 1 stycznie 2017 roku nowe zasady składania deklaracji VAT-27. Regulacje likwidują możliwość składania deklaracji za okresy kwartalne i wprowadzają obowiązek rozliczania się miesięcznie. Ponadto informacja podsumowująca i jej ewentualna korekta, mogą być składane tylko za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Gmina Cisek i ptasia grypa

W środę główny lekarz weterynarii podał, iż biuro rachunkowe białołęka wykryto kolejne ognisko ptasiej grypy. Zostało ono zlikwidowane w gminie Cisek w województwie Opolskim. Musiano zneutralizować ponad dwieście sztuk drobiu. Jest to niepokojące zjawisko, ponieważ jest to już 22 wykryte ognisko ptasiej grypy w ostatnim czasie w Polsce. Wiele osób zastanawia się, czy nie ma to wpływu na wzrost zachorowań ludzi na tę odmianę grypy.

Powrót francuskiej waluty

Marine Le Pen kandydatka na biuro rachunkowe białołęka prezydenta Francji w najbliższych wyborach zapowiedziała, że jeśli wygra wybory, to kraj wyjdzie ze strefy euro i dług publiczny zostanie denominowany w nowej walucie.

Liderka Frontu Narodowego nie powiedziała jednak , jak zamierza wyprowadzić Francję ze strefy euro. Podkreśla, że dobry rozwiązaniem byłoby powrócenie do wspólnej waluty rozliczeniowej ECU.

Według Le Pen pomysł ten jest do zrealizowania, ponieważ obecnie wiele państw przeżywa problemy w związku z przynależnością do strefy euro. Ponadto powrót do waluty narodowej byłby dużym krokiem do odzyskania suwerenności przez Francję.

Stres w Kodeksie Pracy?

Jeden ze związków zawodowych wystosował petycję do Minister Pracy, w którym wskazuje, iż biuro rachunkowe Białołęka pracownicy nie są chronieni przed skutkiem stresu. Związkowcy chcą, aby zapisy ochrony przed stresem i jego skutkami zostały wpisane do Kodeksu Pracy.

Prawo jazdy i dowód w telefonie?

Minister Cyfryzacji poinformowała, że toczą się prace nad biuro rachunkowe Białołęka wprowadzeniem nowych dowodów osobistych i praw jazdy. Miałyby one stopniowo zastępować obecne dokumenty już od 2017 roku. Dokumenty  formie elektronicznej mają być całkowicie bezpieczne i działać na smartfonach i starszych telefonach komórkowych.

Świadczenia dla opiekunów niepełnosprawnych

Prezydent podpisał ustawę o biuro rachunkowe Białołęka świadczeniach dla opiekunów osób niepełnosprawnych, które stracą świadczenie za opiekę w wyniku śmierci podopiecznych. Będą mogli się ubiegać albo o zasiłek dla bezrobotnych albo o świadczenie przedemerytalne.

Auto według Konstytucji przedsiębiorcy

Wielkie obruszenie w biuro rachunkowe Białołęka środowisku biznesu wywołały niektóre zapisy Konstytucji Biznesu. Zawarto w niej obowiązek prowadzenia kilometrówki dla każdego samochodu firmowego. Przedstawicie firm mówią , że to niewykonalne.

Rzecznik przedsiębiorcy

W najbliższym czasie ma powstać nowa instytucja, a biuro rachunkowe Białołęka mianowicie Rzecznik Przedsiębiorcy. Będzie wspierał mediacje między administracją publiczną na firmami. Drugim elementem jego zadań będzie opiniowanie projektów ustaw.

Konstytucja biznesu

Przedstawiona Konstytucja Biznesu zawiera szereg zmian w biuro rachunkowe Białołęka funkcjonowaniu przedsiębiorstw i urzędów. Nowe firmy przez pierwsze sześć miesięcy nie będą musiały płacić składek społecznych; co nie jest prawem zabronione, to jest dozwolone; domniemanie uczciwości przedsiębiorcy.

15 procentowy CIT

Od 1 stycznia 2017 r. zostaje obniżona stawka CIT dla przedsiębiorstw do biuro rachunkowe Białołęka piętnastu procent. Niestety przedsiębiorcy, którzy chcą się przekształcić z innych form działalności, nie będą mogli w dwóch pierwszych latach korzystać z obniżonej stawki CIT – zostanie dla nich nadal 19%.

Uproszczenia w rachunkowości

Polska dostosowuje swoje prawo do dyrektywy w biuro rachunkowe Tarchomin sprawie rachunkowości Unii Europejskiej. W nowelizacji ustawy o biuro rachunkowe Białołęka rachunkowości zawarto między innymi możliwość przenoszenia treści dowodów księgowych w dowolnym momencie , a nie tylko po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego. Ponadto przewidziano również wprowadzenie uproszczonego sprawozdania finansowego dla organizacji pozarządowych odpowiednio do ich specyfiki.

Nowa ustawa o VAT

Wiele zapisów w biuro rachunkowe Białołęka nowej ustawie o VAT, która ma zacząć funkcjonować od 2017 roku utrudni prowadzenia biznesu. Takie przynajmniej wrażenia mają przedsiębiorcy. Rząd chce walczyć z biuro rachunkowe Tarchomin wyłudzeniami VAT, ale wprowadza bardzo restrykcyjne prawo, które zapewne odbije się na uczciwych przedsiębiorcach. Organy podatkowe będą zapewne nadużywały swoich uprawnień względem uczciwych obywateli.

Forma dokumentowa

Nowa forma dokumentowa w stosunkach pracy pojawiła się wraz z biuro rachunkowe Białołęka nowelizacją ustawy. Nowe przepisy mówią, iż SMS lub wiadomość e-mail stanowi dowód dokonania czynności z zakresu prawa pracy. Forma oświadczenia woli w biuro rachunkowe Tarchomin formie elektronicznej musi być poświadczona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą podpisu kwalifikowanego.

Wymiana danych między instytucjami

Zmiana ustawy o administracji podatkowej i o biuro rachunkowe Tarchomin systemie ubezpieczeń społecznych przewiduje nowe podejście w biuro rachunkowe Białołęka stosunku do płatników podatków. Urzędy skarbowe i ZUS mają mieć możliwość wymieniania się informacjami na temat ubezpieczonych, płatników i podatników. Mają wymieniać się danymi konkretnych osób.

Konstytucja dla biznesu

Założeniem nowej ustawy jest stworzenie przyjaznego środowiska dla biuro rachunkowe Białołęka inwestowania przedsiębiorców. Konstytucja ma uregulować bardziej szczegółowo relacje między firmami, a Państwem. Instytucje publiczne mają mieć jasno określone ramy swoich obowiązków. Kontrole mają być przeprowadzane w biuro rachunkowe Tarchomin jak najmniej uciążliwy sposób dla przedsiębiorców.

Zwolnienia z kas od 2017 roku

Zmiana rozporządzenia dotyczącego kas fiskalnych, ma w biuro rachunkowe Białołęka 2017 roku przynieść niespodziankę. Zwolnienie z obowiązku rejestrowania na kasach będzie przysługiwało ponownie prawnikom, lekarzom i doradcom podatkowym. Jednak pod warunkiem, iż zapłata za biuro rachunkowe Tarchomin usługę nastąpi przez pocztę lub bank; będzie konkretnie wynikało z tytułu przelewu jakiej czynności dotyczyła; upoważnienie dla banku o udostępnianie informacji o koncie organom skarbowym.

Dłuższe terminy na odwołanie pracowników

Rządowy projekt zmian w ustawie o biuro rachunkowe Tarchomin prawie pracy zakłada wydłużenie terminów odwołań do sądów pracy. Wydłużony zostaje termin odwołania od rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia do 21 dni. Wydłużono również do 21 dni termin na biuro rachunkowe Białołęka wniesienie przez pracownika odwołania do sądu od wypowiedzenia umowy o pracę.

Płaca minimalna w górę

Od stycznia 2017 roku idzie w biuro rachunkowe Białołęka górę płaca minimalna. Pracownicy się cieszą, jednak dla wielu przedsiębiorców jest to powód do biuro rachunkowe Tarchomin dużego niepokoju. Wiele małych przedsiębiorstw ma rentowność na progu opłacalności działalności gospodarczej. Znaczne podniesienie pensji minimalnej spowoduje dodatkowe obciążenia. Należy jeszcze pamiętać, że dla małych podatników wiąże się to z podniesieniem opłat za ZUS o kolejne kilkadziesiąt złotych miesięcznie.

Raportowanie informacji niefinansowych

Będzie wymóg przesyłania raportów informacji niefinansowych. Nowela ustawy o rachunkowości i Krajowym Rejestrze Sądowym zakłada wymóg ujawnienia spraw społecznych i pracowniczych. Będzie można tego dokonać w biuro rachunkowe Białołęka formie oświadczenia w biuro rachunkowe Tarchomin sprawozdaniu z działalności lub odrębnym dokumencie.

Ułatwienia dla firm

Rząd przyjął pakiet zmian dla firm, które mają ułatwić prowadzenie biznesu w biuro rachunkowe Tarchomin Polsce. Mają być wprowadzone łagodniejsze przepisy prawa. Ponadto ma być mniej kontroli skarbowych oraz ma być ochrona podatników przez zmianami w biuro rachunkowe Białołęka interpretacjach prawa.

Zasiłki dla opiekunów

Zmiany w biuro rachunkowe Tarchomin ustawie o promocji zatrudnienia obejmą istotne kwestie społeczne. W biuro rachunkowe Białołęka projekcie zaaprobowanym przez Senat jest mowa o tym, iż po śmierci podopiecznego niepełnosprawnego, będzie można ubiegać się o zasiłek dla bezrobotnych.

Szybsza egzekucja należności

Już obowiązują zmiany w biuro rachunkowe białołęka postępowania egzekucyjnego. Komornik będzie informował o zajęciu konta bankowego drogą elektroniczną. Obowiązany będzie również szukać majątku na wniosek wierzyciela. Dodatkowo wszelkie licytacje rzeczy ruchomych będą musiały być ogłoszone na stronie komorników w biuro rachunkowe Tarchomin internecie.

Pomysł ZUS na emerytury

Eksperci ZUS przedstawili swój pomysł reformy emerytalnej. Każda osoba, która przepracowała minimum 5 lat otrzymywałaby emeryturę należną w wysokości 1000 zł. Drugim źródłem emerytury byłyby emerytury wypłacane z funduszy tworzonych przez zakłady pracy. Na tę część emerytury należałoby pracować 15-20 lat. Trzeci filar to emerytura indywidualna. Według ZUS rozwiązałoby to problemy z wypłacaniem emerytur. Pomysł może się jednak nie spodobać znacznej części społeczeństwa, która odprowadza do ZUS składki miesięczne w wysokości kilku tysięcy złotych miesięcznie.

biuro rachunkowe białołęka

biuro rachunkowe tarchomin

Bitwa o torebki

W sobotę w jednej z sieci supermarketów pojawiły się torebki znanej polskiej firmy. Ekskluzywny towar był na tyle atrakcyjny, że w niektórych sklepach odbyła się dosłownie bitwa. Klienci ustawiali się w długich kolejkach już na kilkadziesiąt minut przed otwarciem sklepów. Jest to wielki sukces obu marek.

biuro rachunkowe białołęka

biuro rachunkowe tarchomin

Spółdzielnie mieszkaniowe, a lokatorzy

W obecnym stanie prawnym lokatorzy zamieszkujący bloki, które zostały wybudowane w ramach spółdzielni, mają problemy z zawiązaniem wspólnot lokatorskich. Lokatorzy i właściciele mieszkań chcą zmiany prawa. Obecnie często jest tak, że spółdzielnie mają władzę absolutną nad właścicielami mieszkań, a Ci płacą wyższe czynsze za swoje nieruchomości.

biuro rachunkowe białołęka

biuro rachunkowe tarchomin

Nowy rozkład na kolei

Od 10 grudnia tego roku zmieni się rozkład na kolei. Jest to związane z rozpoczęciem remontów wielu linii kolejowych w całej Polsce. Zniknie kilka połączeń, a inne zostaną skierowane na objazdy. Utrudnienia mają potrwać rok.

biuro rachunkowe białołęka

biuro rachunkowe tarchomin