Druga edycja programu Klub

Rząd nie tylko rozdaje pieniądze na program dofinansowujący rodziny z dziećmi. W tym roku rząd zamierza dofinansować małe kluby sportowe w kwocie trzydziestu milionów złotych. Obecnie można składać wnioski o dofinansowanie. W programie chodzi przede wszystkim o pomoc małym klubom, które mają problemy z uzyskaniem środków. Kluby jednosekcyjne dostaną około dziesięciu tysięcy złotych, a pieniądze mają zostać przeznaczone na sprzęt, zarobki dla trenerów i dofinansowanie obozów. Pomoc klubom zapowiedziała Pani Premier, która zjawiła się w biuro rachunkowe Białołęka w centrum sportowym na Bielanach.

Szkocja a Brexit

Brexit stał się obiektem sporów w Zjednoczonym Królestwie. Po tym, jak w zeszłym roku Wielka Brytania zagłosowała za wyjściem z Unii Europejskiej, jej części składowe składają głośne protesty. Już teraz Irlandia i coraz głośniej Szkocja domagają się pozostania w Unii i grożą Anglii rozłamem Wielkiej Brytanii. Szkocja przygotowuje drugie referendum nad jej wyjściem z biuro rachunkowe Białołęka, ponieważ nie chcą wychodzić z Unii Europejskiej. Uważają, że zaszkodzi to ich gospodarce. Anglia jest przez to w wielkim kłopocie i nie wiadomo, co dalej się wydarzy.

Weekend za pół ceny

Polska Organizacja Turystyczna przygotowała dla Polaków interesującą promocję. W pierwszym tygodniu kwietnia zrzeszone w organizacji hotele, pensjonaty, obiekty agroturystyczne, restauracje i muzea, zaoferują swoje usługi za połowę ceny. Akcja ma za zadanie promowanie polskiej turystyki  i zachęcanie Polaków do wypoczywania w naszym kraju. W 2015 roku udział turystyki w PKB kraju wyniósł 5,6 % co potwierdza ważną rolę tej gałęzi gospodarki do dochodzie narodowym. Biuro rachunkowe Białołęka potwierdza te dane i oczekuje w przyszłości jeszcze większych zysków.

PiS traci w sondażu

Dużym zaskoczeniem dla władz PiS-u jest najnowszy sondaż poparcia partii politycznych jednej z pracowni. Od wyborów sprzed półtora roku partia rządząca cały czas utrzymywała dużą przewagę nad opozycją. Otrzymali wysoki kredyt zaufania i rozdawnictwo przysparzało im poparcia. Program pięćset plus pomaga w utrzymaniu wysokiego poparcia. Prawdą jest, że dla wielu rodzin jest to sposób na wyjście z biedy, jednak znaczny odsetek rodzin biorących to świadczenie przeznacza je na swoje potrzeby alkoholowe. Mimo to rząd może uznać program za sukces, gdyż z punktu widzenia Ministra Finansów chodziło o pobudzenie konsumpcjonizmu i tego udało się dokonać. W biuro rachunkowe Białołęka, ale również w innych regionach kraju poparcie dla rządu jest duże. Mimo to w ostatnim sondażu różnica w poparciu znacznie się zmniejszyła między władzą, a opozycją.

Przemyślenia Ministra Kultury

W jednej ze stacji radiowych Minister Kultury udzielił interesującego wywiadu. Prezentuje w nim swój pogląd na obecną sytuację w Polsce. Odnosi się do złożonego przez opozycję wotum nieufności wobec rządu. Krytykuje to posunięcie i zapewnia, że nie jest to dobry pomysł. Przypomina, że kiedy PiS zgłaszało wotum nieufności cztery i pół roku temu, to sytuacja w Polsce była zupełnie inna. Według niego rząd PO nic nie robił i były ku temu przesłanki. Teraz nie ma takowych i dlatego się z tym nie zgadza. Minister mówi, że obecnie dzieje się w biuro rachunkowe Białołęka dobrze. Najlepszym tego przykładem jest wysokie poparcie społeczne rządu.

Rejestracja do VAT niepewna

Nowe przepisy podatkowe wydają się być niezrozumiałe. Naczelnik urzędu skarbowego może biuro rachunkowe białołęka nie dokonać rejestracji do podatku od towarów i usług. Dodatkowo urząd skarbowy nie ma obowiązku informowania o braku rejestracji. Również jest możliwość wyrejestrowania z VAT przez urząd skarbowy i to w niektórych przypadkach bez zawiadomienia o tym podatnika. Co zatem z przedsiębiorcami, którzy mają obowiązek rejestracji do podatku od towarów i usług, a izba skarbowa ich nie zarejestruje?

Budowlanka odwrotnie obciążona

Odwrotne opodatkowanie przy robotach budowlanych wprowadzi wiele zamieszania w rozliczenia podatników. Jest to biuro rachunkowe białołęka związane z tym, ze prawo podatkowe nie zawiera definicji podwykonawcy. Przypomnijmy, że nowe przepisy wprowadzają zmiany w rozliczeniach. Podwykonawca wystawia fakturę bez VAT, a fakturę z VAT wystawia wykonawca generalny. Na obecną chwilę nie do końca wiadomo, kto jest podwykonawcą, a kto jest wykonawcą generalnym usługi budowlanej. Można się domyślać, że z tego tytułu będzie wiele nieporozumień. Przedsiębiorcom pozostaje tylko liczyć na pobłażliwość w pierwszym roku obowiązywania przepisów.

Wzrost składek OC

Składki OC bardzo wzrosły od początku tego roku. Odczuwają to głównie młodzi, niedoświadczeni kierowcy, którzy zamieszkują większe aglomeracje miejskie na Warszawę. Podwyżki są związane z biuro rachunkowe białołęka końcem wojny cenowej towarzystw ubezpieczeniowych. Doszły one do konsensusu, że nie ma podstaw do stałego obniżania cen. Sprawę musi zbadać UOKiK, ponieważ patrząc z boku wygląda to na zmowę cenową. Na obecną chwilę nie ma jednak na to dowodów, a kierowcy muszą płacić wyższe stawki.

Podatki od nieruchomości

Minister Finansów co roku ustala maksymalne stawki podatku od nieruchomości, jaki mogą ustalać Rady Gmin dla biuro rachunkowe białołęka mieszkań, domów oraz budynków i lokali przeznaczonych na działalność gospodarczą. Jest to niestety często fikcja, ponieważ gminy w zasadzie zawsze stosują maksymalne stawki. Ministerstwo nie może nic na to poradzić, gdyż takie są przepisy, a samorządy próbują wycisnąć z przedsiębiorców przysłowiowy ostatni grosz.

Auta elektryczne w instytucjach publicznych

Ministerstwo Energii przedstawiło bardzo ambitne plany wprowadzenia aut elektrycznych, jako służbowych w biuro rachunkowe białołęka samorządach. Urzędnicy resortu wymyślili, że do 2025 roku minimum połowa samochodów używanych, jako pojazdy służbowe w instytucjach publicznych, będzie napędzana silnikami elektrycznymi. Ministerstwo nie spodziewało się ostrej krytyki ze strony samorządów. Podniesiono dwie sprawy. Pierwsza dotyczy kosztów samych samochodów. Każdy elektryczny model na rynku kosztuje ponad sto tysięcy złotych. Koszty związane z wymianą floty byłby nie do udźwignięcia przez instytucje publiczne. W samej Warszawie do wymiany byłoby kilkadziesiąt pojazdów.

Drogi w 2017 roku

W biuro rachunkowe białołęka tym roku Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zamierza otworzyć prawie czterysta kilometrów nowych dróg. Jest to dużo, ale po raz pierwszy od kilkunastu lat, nie ma w planach otwarcia żadnego odcinka autostrady. Należy to uznać za porażkę. Mimo to niektórzy kierowcy mogą się cieszyć, a szczególnie mieszkańcy Warszawy. Będą oni mogli się cieszyć, aż pięcioma nowymi odcinkami drogi ekspresowej S7 na północy i południu stolicy kraju. Obecnie nie trwają prace, które miałyby przybliżać opłaty za korzystanie z innych dróg, niż autostrady.

Prywatne przedszkola bez pieniędzy od Państwa

W 2017 roku trafi dużo więcej pieniędzy do samorządów na biuro rachunkowe białołęka przedszkola. Subwencja na sześciolatki wyniesie ponad miliard złotych. Rodzice nie będą musieli płacić za pobyt dziecka ponad pięciogodzinną podstawę programową. Jednak gminy odgrażają się, że zrekompensują to podwyższeniem opłat za wyżywienie dzieci w placówkach. Samorządy działające przez swoje biura mogłyby przekazać przedszkolom więcej pieniędzy na każde dziecko, ale boją się oskarżeń o naruszenie dyscypliny budżetowej.

Lustracja majątków sędziów

Zgodnie z biuro rachunkowe białołęka nowymi przepisami sędziowie muszą publikować swoje zeznania majątkowe. W proteście przeciwko ustawie i nakazom Ministra Sprawiedliwości stosują furtkę, którą nieopatrznie im zostawiono. Wielu pracowników sądów składa oświadczenia majątkowe przed wejściem w życie ustawy co powoduje, że jeszcze w 2017 roku będą one tajne. Dopiero od 2018 roku sędziowie nie unikną nowego obowiązku.

Jakie lekcje będą miały dzieci

Z najnowszych informacji wynika, że zwiększy się ilość przedmiotów humanistycznych w biuro rachunkowe białołęka szkołach. Eksperci zwracają uwagę, że nie jest to zmiana w dobrym kierunku, ponieważ na rynku pracy brakuje specjalistów z nauk ścisłych. Nawołują oni do zwiększenia zajęć na przykład z informatyki i podziału dzieci na grupy. Według reformy zajęcia komputerowe mają być prowadzone w całych klasach, co będzie miało wpływ na poziom nauki, gdyż na jeden komputer będzie przypadało troje lub dwoje dzieci.

Podstawy programowe reformy edukacji

Wczoraj Ministerstwo Edukacji przedstawiło podstawy programowe. Przypomnijmy, że biuro rachunkowe białołęka Prezydent niedawno podpisał kontrowersyjną ustawę o reformie edukacji. Ma ona zakładać powrót do starego systemu, w którym była ośmioletnia szkoła podstawowa, czteroletnie gimnazjum i studia wyższe. Opinie dotyczące podstawy programowej przedstawionej wczoraj nie są pochlebne. Wielu nauczycieli wskazuje, że za mało jest lekcji matematyki, fizyki i będzie zła organizacja zajęć informatycznych. Ponadto przedmioty humanistyczne będą miały więcej godzin lekcyjnych.

Likwidacja gimnazjów

Jak można było przypuszczać Prezydent podpisał ustawę o biuro rachunkowe białołęka likwidacji gimnazjów. Wiele osób nie może się z tym zgodzić, ale należy zauważyć, że edukacja jeszcze dwadzieścia lat temu stała na bardzo wysokim poziomie. Obecnie uznaje się, że poziom znacznie spadł. Nie jest to wynik, który zawdzięczamy gimnazjom, a podstawom programowym i łatwej matury. Zdaje ją większość uczniów, a wymagania nie są duże. Czy reforma, a raczej powrót do dawnego systemu przyniesie dobre wyniki?

Komisja Europejska i nowy pomysł na VAT

Nowy pomysł Komisji Europejskiej zmierza do biuro rachunkowe białołęka lepszej ściągalności podatku od towarów i usług. Domaga się ona wprowadzenia odwróconego VAT-u dla wszystkich transakcji między firmami. Jest to pomysł rewolucyjny, który może spowodować zatory w płatnościach między firmami i tanią pożyczkę dla każdego państwa członkowskiego. Wystarczy jedynie, aby firmy będące na końcu łańcucha VAT musiały go odprowadzić przy najbliższym rozliczeniu podatkowym. Podwykonawcy natomiast musieliby występować o zwrot podatku, co może ciągnąć się miesiącami.

Odwrócony VAT w budownictwie

Wprowadzenie odwróconego VAT w budownictwie może spowodować problemy związane z biuro rachunkowe białołęka płynnością finansową firm z branży. Według nowych przepisów podwykonawcy wystawiają faktury bez VAT, a podatek od towarów i usług rozlicza generalny wykonawca. W praktyce oznacza to, że generalny wykonawca będzie musiał każdorazowo występować o zwrot podatku VAT do urzędu skarbowego. Odzyskanie VAT to standardowo trzy miesiące, ale coraz częściej termin ten jest wydłużany. Może to powodować problemy z płynnością firm.

Tylko do 20 stycznia można zdecydować o formie opodatkowania w tym roku

Przedsiębiorcy mają czas tylko do 20 stycznia danego roku, aby biuro rachunkowe białołęka zmienić formę opodatkowania. Można wybrać rozliczenie na zasadach ogólnych, podatkiem liniowym lub w niektórych branżach ryczałtem ewidencjonowanym. Każdą zmianę należy dokładnie przemyśleć, ponieważ nie zawsze zmiana na pozornie niższą stawkę wychodzi na dobre. Trzeba pamiętać, że osoby rozliczające się podatkiem liniowym nie mają żadnych odliczeń. Również w przypadku ryczałtowców, nie ma możliwości z kolei zaliczenia wydatków w koszty, a podatek płaci się od przychodu.

Fiskus zmienił zdanie

Jeszcze niedawno polskie izby skarbowe podważały wydatki na biuro rachunkowe białołęka naukę języków obcych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Na nic zdały się tłumaczenia właścicieli firm, że w dobie globalizacji i świadczenia usług na rzecz podmiotów zagranicznych, znajomość języków jest niezbędna. Ostatnio jednak widać nowe podejście fiskusa do tego zagadnienia. Ostatnio zdarzyło się kilka przypadków, gdzie izba skarbowa zaaprobowała takie wydatki, w związku ze współpracą z podmiotami zagranicznymi.

Uproszczenie deklaracji VAT?

Partia polityczna Kukiz’15 chce uprościć deklaracje VAT składane przez biuro rachunkowe białołęka polskich przedsiębiorców. Z najnowszych badań wynika, że średnio rozliczenie podatku od towarów i usług zajmuje firmom około stu godzin w skali roku. Posłowie chcą, aby deklaracja była równie prosta, jak np. w Irlandii. Jest także propozycja, aby wszystkie deklaracje VAT znalazły się na jednym formularzu.

Kodeks pracy od 2017 roku

Przedsiębiorcy zatrudniający do biuro rachunkowe białołęka dwudziestu pracowników będą mięli lżej od nowego roku. Nie będą musieli mieć regulaminu pracy i wynagradzania. Takie obowiązki będą dotyczyć większych firm, które mają więcej niż pięćdziesięciu pracowników. Ponadto pracodawcy nie będą musieli wystawiać świadectw pracy pracownikom, którym zakończyła się umowa o pracę, jeżeli zatrudnią ich ponownie w ciągu siedmiu dni.

Znika ubóstwo

Premier Beata Szydło zapowiedziała, że przegląd programu 500+ zostanie przeprowadzony w biuro rachunkowe białołęka kwietniu tego roku. Według Pani Premier program przyniósł wymierne korzyści dla polskich rodzin. Zdecydowanie poprawiła się sytuacja finansowa najbiedniejszych a rodziny, które miały niewiele wyższe dochody wreszcie odczuły ulgę i mogły pojechać na przykład z dziećmi na wakacje, co pomaga w integracji pokoleń. Dodatkowo zapowiedziano, że obecnie nie ma planów zabierania jakiejś grupie przysługującego świadczenia.

Komornicy trudniej odzyskają długi

Zaproponowane zmiany w prawie będą stanowiły problem dla biuro rachunkowe białołęka wierzycieli. Droga sądowa i egzekucyjna zostanie utrudniona. Organizacje przedsiębiorców obawiają się, że przedsiębiorcy, jeżeli zmiany wejdą w życie, zaczną korzystać z firm windykacyjnych, które często będą działać na granicy prawa zastraszając dłużników. System egzekucyjny powinien służyć wierzycielom, aby ci mogli szybko dochodzić swoich praw. Zmiany w ustawie przygotowano bez analizy jej skutków gospodarczych.

Podział środków z OFE

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowało projekt zmian w biuro rachunkowe białołęka OFE. Zgodnie z zatwierdzonym przez Radę Ministrów projektem, fundusze zebrane w OFE mają zostać podzielone. Jedna czwarta z nich ma zasilić Fundusz Rezerwy Demograficznej. Pozostałe środki mają zostać przekazane na do funduszy inwestycyjnych mających powstać z przekształcenia dotychczasowych Otwartych Funduszy Emerytalnych.

Centralna baza rachunków

Ministerstwo Finansów chce powołać do biuro rachunkowe białołęka życia Centralną Bazę Rachunków. Podstawowym zadaniem jej utworzenia będzie łatwiejsze wykrywanie przestępstw. Informacje do bazy mają udzielać banki, instytucje kredytowe, firmy inwestycyjne, ubezpieczyciele i inne. Ministerstwo dąży zatem do całkowitej inwigilacji również zwykłych podatników. Szczytny cel szukania przestępców gospodarczych może uderzyć rykoszetem w uczciwych ludzi.

Czy można zaskarżyć fiskusa

Niedawno Naczelny Sąd Administracyjny wydał dwa korzystne dla biuro rachunkowe białołęka przedsiębiorców orzeczenia. Dotyczyły one opieszałości fiskusa w związku z przedłużającą się kontrolą i wstrzymaniem zwrotu podatku VAT. Jednakże przedsiębiorcy powinni pamiętać, iż każdą sprawę NSA analizuje indywidualnie. Ponadto wyroki są wydawane w różnych składach sędziowskich, co nie daje gwarancji jednolitej linii orzecznictwa. Nie wiadomo również, jak NSA będzie rozstrzygał skargi po nowelizacji ustawy o VAT.

Likwidacja VAT-7D

Z początkiem roku zostaną wprowadzone zmiany dla biuro rachunkowe białołęka dużych podatników. Deklaracja VAT-7D w praktyce przestaje istnieć. Ma to związek z tym, że od 1 stycznia 2017 r. tylko mali podatnicy mogą się rozliczać kwartalnie. Pozostałe deklaracje nie zostały zmienione. W styczniu weszło wiele zmian dla firm, które są obciążane ciągłymi zmianami przepisów podatkowych. W istocie utrudnia to prowadzenie przedsiębiorstw.

Termin zakończenia inwentaryzacji

Zgodnie z ustawą o rachunkowości inwentaryzację należy przeprowadzić na biuro rachunkowe białołęka dzień 31 grudnia każdego roku. Jednak wykonanie jej byłoby na ten dzień niemożliwe. Dlatego zgodnie z ustawą termin ten jest uznawany za dotrzymany, jeżeli inwentaryzacja została rozpoczęta nie wcześniej niż trzy miesiące przed upływem roku kalendarzowego i została zakończona do 15 stycznia następnego roku.  Należy ją przeprowadzać sumiennie i starannie, ponieważ jest ona podstawą bilansu i sprawozdania finansowego.

Wzrasta akcyza na auta dostawcze

Od nowego roku zmieniono stawki akcyzy na biuro rachunkowe białołęka samochody dostawcze. Generalnie zmiany mają na celu zwiększenie trudności z importem auto nie spełniających norm emisji spalin. Zasada jest prosta: im samochód ma większą pojemność i jest starszy, tym większy podatek. Wielu przedsiębiorców obawia się niestety wzrostu cen aut, ponieważ akcyzą obłożono również pojazdy o ładowności do 3,5 tony, które tym podatkiem wcześniej nie były objęte.

Od stycznia zmiany w wydawaniu świadectw pracy

Poprawienie stanu prawnego przedsiębiorców ma biuro rachunkowe białołęka na celu nowelizacja Kodeksu pracy. Zmienione przepisy wprowadzają rozwiązanie, iż w przypadku zawarcia nowej umowy o pracę z tym samym pracownikiem, w ciągu siedmiu dni od wygaśnięcia lub rozwiązania starej umowy, pracodawca będzie zobligowany do wystawienia świadectwa pracy tylko na wniosek pracownika.

Nowy wzór VAT-27

Tegoroczne zmiany przepisów w biuro rachunkowe białołęka zakresie informacji podsumowujących w obrocie krajowym wprowadzają od 1 stycznie 2017 roku nowe zasady składania deklaracji VAT-27. Regulacje likwidują możliwość składania deklaracji za okresy kwartalne i wprowadzają obowiązek rozliczania się miesięcznie. Ponadto informacja podsumowująca i jej ewentualna korekta, mogą być składane tylko za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Gmina Cisek i ptasia grypa

W środę główny lekarz weterynarii podał, iż biuro rachunkowe białołęka wykryto kolejne ognisko ptasiej grypy. Zostało ono zlikwidowane w gminie Cisek w województwie Opolskim. Musiano zneutralizować ponad dwieście sztuk drobiu. Jest to niepokojące zjawisko, ponieważ jest to już 22 wykryte ognisko ptasiej grypy w ostatnim czasie w Polsce. Wiele osób zastanawia się, czy nie ma to wpływu na wzrost zachorowań ludzi na tę odmianę grypy.

Powrót francuskiej waluty

Marine Le Pen kandydatka na biuro rachunkowe białołęka prezydenta Francji w najbliższych wyborach zapowiedziała, że jeśli wygra wybory, to kraj wyjdzie ze strefy euro i dług publiczny zostanie denominowany w nowej walucie.

Liderka Frontu Narodowego nie powiedziała jednak , jak zamierza wyprowadzić Francję ze strefy euro. Podkreśla, że dobry rozwiązaniem byłoby powrócenie do wspólnej waluty rozliczeniowej ECU.

Według Le Pen pomysł ten jest do zrealizowania, ponieważ obecnie wiele państw przeżywa problemy w związku z przynależnością do strefy euro. Ponadto powrót do waluty narodowej byłby dużym krokiem do odzyskania suwerenności przez Francję.

Stres w Kodeksie Pracy?

Jeden ze związków zawodowych wystosował petycję do Minister Pracy, w którym wskazuje, iż biuro rachunkowe Białołęka pracownicy nie są chronieni przed skutkiem stresu. Związkowcy chcą, aby zapisy ochrony przed stresem i jego skutkami zostały wpisane do Kodeksu Pracy.

Prawo jazdy i dowód w telefonie?

Minister Cyfryzacji poinformowała, że toczą się prace nad biuro rachunkowe Białołęka wprowadzeniem nowych dowodów osobistych i praw jazdy. Miałyby one stopniowo zastępować obecne dokumenty już od 2017 roku. Dokumenty  formie elektronicznej mają być całkowicie bezpieczne i działać na smartfonach i starszych telefonach komórkowych.

Świadczenia dla opiekunów niepełnosprawnych

Prezydent podpisał ustawę o biuro rachunkowe Białołęka świadczeniach dla opiekunów osób niepełnosprawnych, które stracą świadczenie za opiekę w wyniku śmierci podopiecznych. Będą mogli się ubiegać albo o zasiłek dla bezrobotnych albo o świadczenie przedemerytalne.

Auto według Konstytucji przedsiębiorcy

Wielkie obruszenie w biuro rachunkowe Białołęka środowisku biznesu wywołały niektóre zapisy Konstytucji Biznesu. Zawarto w niej obowiązek prowadzenia kilometrówki dla każdego samochodu firmowego. Przedstawicie firm mówią , że to niewykonalne.

Rzecznik przedsiębiorcy

W najbliższym czasie ma powstać nowa instytucja, a biuro rachunkowe Białołęka mianowicie Rzecznik Przedsiębiorcy. Będzie wspierał mediacje między administracją publiczną na firmami. Drugim elementem jego zadań będzie opiniowanie projektów ustaw.

Konstytucja biznesu

Przedstawiona Konstytucja Biznesu zawiera szereg zmian w biuro rachunkowe Białołęka funkcjonowaniu przedsiębiorstw i urzędów. Nowe firmy przez pierwsze sześć miesięcy nie będą musiały płacić składek społecznych; co nie jest prawem zabronione, to jest dozwolone; domniemanie uczciwości przedsiębiorcy.

15 procentowy CIT

Od 1 stycznia 2017 r. zostaje obniżona stawka CIT dla przedsiębiorstw do biuro rachunkowe Białołęka piętnastu procent. Niestety przedsiębiorcy, którzy chcą się przekształcić z innych form działalności, nie będą mogli w dwóch pierwszych latach korzystać z obniżonej stawki CIT – zostanie dla nich nadal 19%.

Uproszczenia w rachunkowości

Polska dostosowuje swoje prawo do dyrektywy w biuro rachunkowe Tarchomin sprawie rachunkowości Unii Europejskiej. W nowelizacji ustawy o biuro rachunkowe Białołęka rachunkowości zawarto między innymi możliwość przenoszenia treści dowodów księgowych w dowolnym momencie , a nie tylko po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego. Ponadto przewidziano również wprowadzenie uproszczonego sprawozdania finansowego dla organizacji pozarządowych odpowiednio do ich specyfiki.

Nowa ustawa o VAT

Wiele zapisów w biuro rachunkowe Białołęka nowej ustawie o VAT, która ma zacząć funkcjonować od 2017 roku utrudni prowadzenia biznesu. Takie przynajmniej wrażenia mają przedsiębiorcy. Rząd chce walczyć z biuro rachunkowe Tarchomin wyłudzeniami VAT, ale wprowadza bardzo restrykcyjne prawo, które zapewne odbije się na uczciwych przedsiębiorcach. Organy podatkowe będą zapewne nadużywały swoich uprawnień względem uczciwych obywateli.

Forma dokumentowa

Nowa forma dokumentowa w stosunkach pracy pojawiła się wraz z biuro rachunkowe Białołęka nowelizacją ustawy. Nowe przepisy mówią, iż SMS lub wiadomość e-mail stanowi dowód dokonania czynności z zakresu prawa pracy. Forma oświadczenia woli w biuro rachunkowe Tarchomin formie elektronicznej musi być poświadczona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą podpisu kwalifikowanego.

Wymiana danych między instytucjami

Zmiana ustawy o administracji podatkowej i o biuro rachunkowe Tarchomin systemie ubezpieczeń społecznych przewiduje nowe podejście w biuro rachunkowe Białołęka stosunku do płatników podatków. Urzędy skarbowe i ZUS mają mieć możliwość wymieniania się informacjami na temat ubezpieczonych, płatników i podatników. Mają wymieniać się danymi konkretnych osób.

Konstytucja dla biznesu

Założeniem nowej ustawy jest stworzenie przyjaznego środowiska dla biuro rachunkowe Białołęka inwestowania przedsiębiorców. Konstytucja ma uregulować bardziej szczegółowo relacje między firmami, a Państwem. Instytucje publiczne mają mieć jasno określone ramy swoich obowiązków. Kontrole mają być przeprowadzane w biuro rachunkowe Tarchomin jak najmniej uciążliwy sposób dla przedsiębiorców.

Zwolnienia z kas od 2017 roku

Zmiana rozporządzenia dotyczącego kas fiskalnych, ma w biuro rachunkowe Białołęka 2017 roku przynieść niespodziankę. Zwolnienie z obowiązku rejestrowania na kasach będzie przysługiwało ponownie prawnikom, lekarzom i doradcom podatkowym. Jednak pod warunkiem, iż zapłata za biuro rachunkowe Tarchomin usługę nastąpi przez pocztę lub bank; będzie konkretnie wynikało z tytułu przelewu jakiej czynności dotyczyła; upoważnienie dla banku o udostępnianie informacji o koncie organom skarbowym.

Dłuższe terminy na odwołanie pracowników

Rządowy projekt zmian w ustawie o biuro rachunkowe Tarchomin prawie pracy zakłada wydłużenie terminów odwołań do sądów pracy. Wydłużony zostaje termin odwołania od rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia do 21 dni. Wydłużono również do 21 dni termin na biuro rachunkowe Białołęka wniesienie przez pracownika odwołania do sądu od wypowiedzenia umowy o pracę.

Płaca minimalna w górę

Od stycznia 2017 roku idzie w biuro rachunkowe Białołęka górę płaca minimalna. Pracownicy się cieszą, jednak dla wielu przedsiębiorców jest to powód do biuro rachunkowe Tarchomin dużego niepokoju. Wiele małych przedsiębiorstw ma rentowność na progu opłacalności działalności gospodarczej. Znaczne podniesienie pensji minimalnej spowoduje dodatkowe obciążenia. Należy jeszcze pamiętać, że dla małych podatników wiąże się to z podniesieniem opłat za ZUS o kolejne kilkadziesiąt złotych miesięcznie.

Raportowanie informacji niefinansowych

Będzie wymóg przesyłania raportów informacji niefinansowych. Nowela ustawy o rachunkowości i Krajowym Rejestrze Sądowym zakłada wymóg ujawnienia spraw społecznych i pracowniczych. Będzie można tego dokonać w biuro rachunkowe Białołęka formie oświadczenia w biuro rachunkowe Tarchomin sprawozdaniu z działalności lub odrębnym dokumencie.

Ułatwienia dla firm

Rząd przyjął pakiet zmian dla firm, które mają ułatwić prowadzenie biznesu w biuro rachunkowe Tarchomin Polsce. Mają być wprowadzone łagodniejsze przepisy prawa. Ponadto ma być mniej kontroli skarbowych oraz ma być ochrona podatników przez zmianami w biuro rachunkowe Białołęka interpretacjach prawa.

Zasiłki dla opiekunów

Zmiany w biuro rachunkowe Tarchomin ustawie o promocji zatrudnienia obejmą istotne kwestie społeczne. W biuro rachunkowe Białołęka projekcie zaaprobowanym przez Senat jest mowa o tym, iż po śmierci podopiecznego niepełnosprawnego, będzie można ubiegać się o zasiłek dla bezrobotnych.

Szybsza egzekucja należności

Już obowiązują zmiany w biuro rachunkowe białołęka postępowania egzekucyjnego. Komornik będzie informował o zajęciu konta bankowego drogą elektroniczną. Obowiązany będzie również szukać majątku na wniosek wierzyciela. Dodatkowo wszelkie licytacje rzeczy ruchomych będą musiały być ogłoszone na stronie komorników w biuro rachunkowe Tarchomin internecie.

Pomysł ZUS na emerytury

Eksperci ZUS przedstawili swój pomysł reformy emerytalnej. Każda osoba, która przepracowała minimum 5 lat otrzymywałaby emeryturę należną w wysokości 1000 zł. Drugim źródłem emerytury byłyby emerytury wypłacane z funduszy tworzonych przez zakłady pracy. Na tę część emerytury należałoby pracować 15-20 lat. Trzeci filar to emerytura indywidualna. Według ZUS rozwiązałoby to problemy z wypłacaniem emerytur. Pomysł może się jednak nie spodobać znacznej części społeczeństwa, która odprowadza do ZUS składki miesięczne w wysokości kilku tysięcy złotych miesięcznie.

biuro rachunkowe białołęka

biuro rachunkowe tarchomin

Bitwa o torebki

W sobotę w jednej z sieci supermarketów pojawiły się torebki znanej polskiej firmy. Ekskluzywny towar był na tyle atrakcyjny, że w niektórych sklepach odbyła się dosłownie bitwa. Klienci ustawiali się w długich kolejkach już na kilkadziesiąt minut przed otwarciem sklepów. Jest to wielki sukces obu marek.

biuro rachunkowe białołęka

biuro rachunkowe tarchomin

Spółdzielnie mieszkaniowe, a lokatorzy

W obecnym stanie prawnym lokatorzy zamieszkujący bloki, które zostały wybudowane w ramach spółdzielni, mają problemy z zawiązaniem wspólnot lokatorskich. Lokatorzy i właściciele mieszkań chcą zmiany prawa. Obecnie często jest tak, że spółdzielnie mają władzę absolutną nad właścicielami mieszkań, a Ci płacą wyższe czynsze za swoje nieruchomości.

biuro rachunkowe białołęka

biuro rachunkowe tarchomin

Nowy rozkład na kolei

Od 10 grudnia tego roku zmieni się rozkład na kolei. Jest to związane z rozpoczęciem remontów wielu linii kolejowych w całej Polsce. Zniknie kilka połączeń, a inne zostaną skierowane na objazdy. Utrudnienia mają potrwać rok.

biuro rachunkowe białołęka

biuro rachunkowe tarchomin