Prezydent podpisał ustawę o biuro rachunkowe Białołęka świadczeniach dla opiekunów osób niepełnosprawnych, które stracą świadczenie za opiekę w wyniku śmierci podopiecznych. Będą mogli się ubiegać albo o zasiłek dla bezrobotnych albo o świadczenie przedemerytalne.