Jeden ze związków zawodowych wystosował petycję do Minister Pracy, w którym wskazuje, iż biuro rachunkowe Białołęka pracownicy nie są chronieni przed skutkiem stresu. Związkowcy chcą, aby zapisy ochrony przed stresem i jego skutkami zostały wpisane do Kodeksu Pracy.