W 2017 roku trafi dużo więcej pieniędzy do samorządów na biuro rachunkowe białołęka przedszkola. Subwencja na sześciolatki wyniesie ponad miliard złotych. Rodzice nie będą musieli płacić za pobyt dziecka ponad pięciogodzinną podstawę programową. Jednak gminy odgrażają się, że zrekompensują to podwyższeniem opłat za wyżywienie dzieci w placówkach. Samorządy działające przez swoje biura mogłyby przekazać przedszkolom więcej pieniędzy na każde dziecko, ale boją się oskarżeń o naruszenie dyscypliny budżetowej.