Przygotowujemy indywidualną wycenę usług, ponieważ każda firma jest inna. Wśród czynników mających wpływ na ostateczną cenę za księgowość należy wymienić:

  • Rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej;
  • Ilość dokumentów księgowych w każdym miesiącu;
  • Struktura zatrudnienia;
  • Inne czynniki mające wpływ na nakład pracy biura.

Zachęcamy do podjęcia współpracy i kontaktu.