Cennik

Księga Przychodów i Rozchodów z VAT i bez VAT:

do 10 dokumentów księgowych – 150 zł netto

do 30 dokumentów księgowych – 200 zł netto

powyżej 30 dokumentów księgowych – ceny ustalane indywidualnie

 

Ryczałt Ewidencjonowany bez VAT: od 120 zł netto

Ryczałt Ewidencjonowany z VAT: patrz cennik Księga Przychodów i Rozchodów