Zakres naszych usług obejmuje m.in.:

  • Prowadzenie Księgi Przychodów i Rozchodów lub Ryczałtu Ewidencjonowanego;
  • Prowadzenie spraw kadrowo – płacowych;
  • Rozliczeń podatku dochodowego i podatku od towarów i usług;
  • Sporządzanie deklaracji VAT;
  • Ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych;
  • Sporządzanie i składanie deklaracji ZUS;
  • Reprezentowania przed Urzędem Skarbowym i ZUS;
  • Monitorowanie stanu finansowego Państwa firmy;
  • I wiele innych.