Wprowadzenie odwróconego VAT w budownictwie może spowodować problemy związane z biuro rachunkowe białołęka płynnością finansową firm z branży. Według nowych przepisów podwykonawcy wystawiają faktury bez VAT, a podatek od towarów i usług rozlicza generalny wykonawca. W praktyce oznacza to, że generalny wykonawca będzie musiał każdorazowo występować o zwrot podatku VAT do urzędu skarbowego. Odzyskanie VAT to standardowo trzy miesiące, ale coraz częściej termin ten jest wydłużany. Może to powodować problemy z płynnością firm.