Poprawienie stanu prawnego przedsiębiorców ma biuro rachunkowe białołęka na celu nowelizacja Kodeksu pracy. Zmienione przepisy wprowadzają rozwiązanie, iż w przypadku zawarcia nowej umowy o pracę z tym samym pracownikiem, w ciągu siedmiu dni od wygaśnięcia lub rozwiązania starej umowy, pracodawca będzie zobligowany do wystawienia świadectwa pracy tylko na wniosek pracownika.