Tegoroczne zmiany przepisów w biuro rachunkowe białołęka zakresie informacji podsumowujących w obrocie krajowym wprowadzają od 1 stycznie 2017 roku nowe zasady składania deklaracji VAT-27. Regulacje likwidują możliwość składania deklaracji za okresy kwartalne i wprowadzają obowiązek rozliczania się miesięcznie. Ponadto informacja podsumowująca i jej ewentualna korekta, mogą być składane tylko za pomocą środków komunikacji elektronicznej.