Zaproponowane zmiany w prawie będą stanowiły problem dla biuro rachunkowe białołęka wierzycieli. Droga sądowa i egzekucyjna zostanie utrudniona. Organizacje przedsiębiorców obawiają się, że przedsiębiorcy, jeżeli zmiany wejdą w życie, zaczną korzystać z firm windykacyjnych, które często będą działać na granicy prawa zastraszając dłużników. System egzekucyjny powinien służyć wierzycielom, aby ci mogli szybko dochodzić swoich praw. Zmiany w ustawie przygotowano bez analizy jej skutków gospodarczych.