Nowy pomysł Komisji Europejskiej zmierza do biuro rachunkowe białołęka lepszej ściągalności podatku od towarów i usług. Domaga się ona wprowadzenia odwróconego VAT-u dla wszystkich transakcji między firmami. Jest to pomysł rewolucyjny, który może spowodować zatory w płatnościach między firmami i tanią pożyczkę dla każdego państwa członkowskiego. Wystarczy jedynie, aby firmy będące na końcu łańcucha VAT musiały go odprowadzić przy najbliższym rozliczeniu podatkowym. Podwykonawcy natomiast musieliby występować o zwrot podatku, co może ciągnąć się miesiącami.