Nowa forma dokumentowa w stosunkach pracy pojawiła się wraz z biuro rachunkowe Białołęka nowelizacją ustawy. Nowe przepisy mówią, iż SMS lub wiadomość e-mail stanowi dowód dokonania czynności z zakresu prawa pracy. Forma oświadczenia woli w biuro rachunkowe Tarchomin formie elektronicznej musi być poświadczona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą podpisu kwalifikowanego.