Niedawno Naczelny Sąd Administracyjny wydał dwa korzystne dla biuro rachunkowe białołęka przedsiębiorców orzeczenia. Dotyczyły one opieszałości fiskusa w związku z przedłużającą się kontrolą i wstrzymaniem zwrotu podatku VAT. Jednakże przedsiębiorcy powinni pamiętać, iż każdą sprawę NSA analizuje indywidualnie. Ponadto wyroki są wydawane w różnych składach sędziowskich, co nie daje gwarancji jednolitej linii orzecznictwa. Nie wiadomo również, jak NSA będzie rozstrzygał skargi po nowelizacji ustawy o VAT.